WARUNKI REZERWACJI

I. REZERWACJA

1. Warunkiem dokonania rezerwacji jest podanie szczegółów Państwa numeru karty kredytowej i akceptacja warunków .

2. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby.

3. Jeśli gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

4. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00, a kończy o godz. 12:00 następnego dnia.

5. Płatność za pobyt następuje w momencie dokonania rezerwacji w przypadku rezerwacji bezzwrotnej. W przypadku rezerwacji standardowej płatność za pobyt następuje w momencie wymeldowania z hotelu.

6. Wszystkie ceny podane na stronie zawierają podatek Vat.

7. Dzieci w każdym wieku są mile widziane.

Bezpłatnie! Wszystkie dzieci do lat 4 – pobyt bezpłatny, jeżeli śpią na obecnych łóżkach.
Bezpłatnie! 1 dziecko do lat 2 – pobyt bezpłatny, na łóżeczku niemowlęcym.

1 starsze dziecko lub dorosły – opłata w wysokości 80 PLN za osobę, za dobę, na dodatkowym łóżku.

Maksymalna liczba dodatkowych łóżek / łóżeczek niemowlęcych w pokoju to 1.

Jakiekolwiek dodatkowe łóżka oraz łóżeczka dla dzieci dostępne są jedynie na życzenie i muszą zostać potwierdzone przez obiekt.

8. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju.

9. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

10. Hotel zastrzega sobie prawo do komisyjnego przeniesienia rzeczy Gości w przypadku nie powiadomienia hotelu o chęci przedłużenia doby hotelowej i zdeponowania w innym wolnym pokoju lub szatni hotelowej na koszt i ryzyko Gościa.

11. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze na niezwłoczną reakcję.

12. Hotel ma obowiązek zapewnić:

  • możliwość spożycia śniadania w godzinach: 06:30 – 10:30 w tygodniu, oraz 07:00 – 11:00 w weekend
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zabezpieczenia danych osobowych zgodnie z przepisami prawa oraz zachowanie tajemnicy informacji dotyczących Gości,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę,
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie.
  • w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

13. Pieniądze, biżuteria, i inne rzeczy ruchome wniesione przez Gościa do hotelu, o wartości przekraczającej 1000 zł powinny być przechowywane w zamkniętym sejfie znajdującym się w pokoju lub sejfie dostępnym w recepcji hotelowej. W razie pozostawienia takich rzeczy poza sejfem podmiot prowadzący hotel nie ponosi za nie odpowiedzialności.

14. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

15. Gość hotelowy jest zobowiązany do odszkodowania za wszelkie szkody w tym uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność lub z przyczyn, za które ponoszą odpowiedzialność odwiedzające go osoby.

16. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność finansową za wszystkie dobra i usługi wykorzystane w trakcie pobytu. W przypadku gdy Gość nie zgłosi faktu skorzystania z dobra lub usługi przy wyjeździe, podmiot prowadzący hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia karty kredytowej podanej jako gwarancja rezerwacji.

17. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.

18. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

19. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, kradzież części lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa, zaparkowanego na monitorowanym parkingu hotelowym.

20. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 6.00.

21. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego. Palenie tytoniu jest dozwolone tylko w oznaczonych miejscach i pokojach.

22. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin hotelowy lub wyrządził szkodę w mieniu hotelowym lub gości, albo szkodę na osobie gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania hotelu.

23.Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące w sejfie hotelowym na koszt i ryzyko Gościa.

24. Zwierzęta są akceptowane. Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.

II. FORMY ZAPŁATY

Akceptujemy następujące karty płatnicze:

Visa, MasterCard, American Express, Maestro.

III. ANULOWANIE REZERWACJI

W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się bezpośrednio recepcją Hotelu. Zasady dotyczące przedpłaty i anulowania rezerwacji różnią się w zależności od wybranej oferty.

1. Niniejsze warunki anulowania rezerwacji mają zastosowanie do ofert indywidualnych tj. w przypadku rezerwacji nie więcej niż 5 pokoi. Nie mają zastosowania do ofert grupowych.

Stawka bezzwrotna ze śniadaniem: Państwa karta kredytowa zostanie obciążona w momencie dokonania rezerwacji za wszystkie zarezerwowane noclegi, bez możliwości zwrotu.

Stawka standardowa ze śniadaniem: Bezpłatne  odwołanie rezerwacji jest możliwe na 3 dni przed datą przyjazdu.  Bezpłatna anulacja dla rezerwacji dokonanych na 3 lub mniej dni przed przyjazdem jest możliwa do godziny 18.00 w dniu przyjazdu. W przypadku niewykorzystania  rezerwacji lub anulacji po wyznaczonym terminie, zostaną Państwo obciążeni kosztami pierwszej doby, a pozostała rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.

Hotel zastrzega sobie prawo dokonania pre-autoryzacji Państwa karty kredytowej przed przyjazdem.

2. W przypadku rezerwacji powyżej 5 pokoi, warunki bezpłatnej anulacji i przedpłaty za rezerwację będą ustalone indywidualnie. W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt z recepcją hotelu.

IV. REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu w Hotelu należy zgłaszać niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od opuszczenia Hotelu drogą mailową.

V. DANE OSOBOWE

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych wprowadzone dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji. Administratorem danych jest – Holding Liwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

VI. UMOWA

Informacje zamieszczone na stronie internetowej www.grand.hotel.com.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Holding Liwa Sp. z o.o. nie odpowiada za zniekształcenia przedstawionych informacji, spowodowane błędami lub awariami systemu informatycznego.

Korzystając z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close